Skogsbackens Familjedaghem!

SKOGSBACKENS

FAMILJEDAGHEM

Anette Markström

  

 BARNSOMSORG I LUGN MILJÖ, SMÅ BARNGRUPPER OCH I NÄRHET MED NATUREN! HOS MEJ FÅR BARNEN MÖJLIGHET TILL FANTASIFULL LEK, SPÄNNANDE AKTIVITETER OCH MYCKET UTEVISTELSE.

 

SENASTE NYTT!

Välkommen till oss!

Glädje, närhet, kamratskap och delaktighet  ska alltid spegla vår verksamhet.

 

8 november - Sagostund med bokbussens personal