Skogsbackens Familjedaghem!

2020

Under året kommer vi att arbeta med:

Höstens gåvor

Hitta Vilse

Demokrati, barns rättigheter, barns röst och allas lika värde. 

Vi kommer att lära känna Pigge och Nina som hjälper oss förstå barnkonventionen och hur man är en bra vän. Pigge och Nina är en igelkott och en kanin med en massa bra egenskaper

Skolförberedande verksamhet

Teatergupp med de stora barnen

Ute Yoga när vårsolen kommer fram

Men framför allt kommer vi att leka.

 

Varannan fredag arbetar vi tillsammans med Mamma Mias familjedaghem och Lekbackens familjedaghem när tillfälle ges.